Tijdelijke subsidies voor energiebesparing en zonnedak scans

Wilt u aan de slag met energiebesparing of opwek van eigen duurzame energie in uw bedrijf of instelling? Dan is het goed voor u om te weten dat het Ede’s Bedrijfs Contact (EBC) onlangs samen met gemeente Ede en provincie Gelderland een programma is gestart om met tijdelijke subsidie energiebesparing  makkelijker en aantrekkelijker te maken. Daarnaast biedt de provincie Gelderland gesubsidieerde zonnedak quick scans voor bedrijven met grote daken in De Vallei en Noord-Veluwe.

Krijgt snel inzicht in uw besparingskansen
U kunt nu tijdelijk profiteren € 250 subsidie-korting een quick scan energiebesparing door Fit Our Future, die daardoor voor de meeste bedrijven en instellingen gratis is. Bij de quick scan energiebesparing krijgt u inzicht in uw besparingskansen die u binnen 5 jaar terug kunt verdienen.  NB: met deze quick scan kunt u ook voldoen aan de nieuwe Informatieplicht die per 1 juli 2019 van kracht is geworden.

Het programma is succesvol: ruim 100 bedrijven doen al mee. Waaijenberg Verhuizers in Ede is een van de deelnemende bedrijven aan het energiebesparingsprogramma. Het betreft een beveiligde en stofvrije ruimte van circa 5.000 mdie in de winter verwarmd en in de zomer gekoeld wordt. De quick scan leverde een aantal aantrekkelijke besparingsmaatregelen op, waaronder energiezuinige led-verlichting en betere inregeling van klimaatbeheersing en ventilatie. Fit Our Future begeleidt Waaijenberg Verhuizers nu als onafhankelijke besparingscoach bij de inkoop en financiering van de maatregelen. Wilt u ook een quick scan energiebesparing met tijdelijke subsidiekorting aanvragen? Dan kunt u zich via deze link makkelijk en snel aanmelden.

Verzilver uw dak 
Hoewel steeds meer bedrijven overgaan tot de installatie van zonnepanelen op hun dak, blijft een groot deel van daken nog steeds onbenut. De provincie Gelderland wil daarom een extra impuls geven aan realisatie van grootschalige zonnesystemen op bedrijfsdaken. De provincie heeft Fit Our Future geselecteerd om voor geïnteresseerde bedrijven in De Vallei en Noord-Veluwe tijdens een gratis quick scan zonnedak te inventariseren in hoeverre hun daken technisch geschikt en financieel aantrekkelijk zijn voor zonne-energie. Fit Our Future is niet gelieerd aan een leverancier of installateur van zonnepanelen, dus u krijgt een eerlijk en realistisch advies. Ook begeleiden wij u bij uw aanvraag voor SDE+ subsidie of Energie Investeringsaftrek.

De kosten voor deze scan worden volledig gesubsidieerd door de provincie. Kwetters te Ede is een van de deelnemende bedrijven, waar de uitkomst van de quick scan is geweest dat een zonnedak technisch haalbaar en financieel aantrekkelijk. U kunt zich via deze link makkelijk en snel aanmelden voor deze gratis quick scan zonnedak. Wees er snel bij, want wie het eerst komt het eerst maalt.

Wilt u meer weten?  
Download hier de documentatie over deze subsidie-regelingen:

Uiteraard staan wij ook graag tot uw beschikking voor eventuele vragen of wensen: 085 487 4660