Uw nulmeting

Wat zijn uw besparingskansen? En hoeveel kunt u daar nu echt mee besparen? Adviseurs die op de een of andere manier financieel verbonden zijn aan aanbodpartijen, geven helaas niet altijd een realistische inschatting. Fit Our Future schakelt daarom als eerste stap een onafhankelijke energie-adviseur in die op uw locatie de besparingskansen inventariseert. Op basis van deze nulmeting ontwikkelen wij uw besparingsplan met een business-case, waarin wij u een goede indicatie geven van de terugverdientijd waarbinnen u uw totale investering kunt terugverdienen uit uw lagere energie nota.

Bent u benieuwd naar uw besparingskansen? Wij zijn net zo benieuwd als u en bieden u daarom graag een gratis benchmark aan. Wij vergelijken uw energieverbruik met vergelijkbare locaties en geven u binnen 2 werkdagen een eerste globale inschatting van uw besparingspotentieel. Hierna bespreken wij graag hoe wij u eventueel verder kunnen helpen.