Uw bouwteam project

Om te komen tot een gedetailleerde uitwerking van de besparingsmaatregelen, organiseert ons ervaren inkoopteam samen met u een aanbesteding in bouwteam-verband:

  1. U kiest eerst uit door u te bepalen kandidaat-partners uw bouwteam-partner op basis van algemene prijscondities zoals uurtarief, algemene kosten opslag, bouwteam projectvergoeding, etc.
  2. De door u gekozen bouwteam-partner voert een grondige technische inspectie op uw locatie uit en ontwikkelt een gedetailleerd bestek met open kostenbegroting.
  3. Ons inkoopteam controleert het voorgestelde bestek met kostenbegroting en bespreekt eventuele mogelijkheden voor aanscherpingen met u en de bouwteam-partner.
  4. Zodra u met de bouwteam-partner overeenstemming heeft bereikt over het definitieve bestek met kostenbegroting, stellen wij een energieprestatiecontract op waarmee u de bouwteam-partner definitief opdracht kunt geven tot uitvoering met een technische garantie op de te realiseren energie-efficiëntie.

De bouwteam-vorm minimaliseert het risico op onaangename verrassingen en meerwerk-discussies die bij traditionele aanbestedingen vaak voorkomen. Het energieprestatiecontract kan u veel onverwachte kosten besparen, want bij technische mankementen dient de uitvoerende partij deze gedurende de looptijd van het prestatiecontract voor eigen rekening en risico te herstellen en heeft u recht op schadevergoeding als dit niet tijdig gebeurt.

Bent u benieuwd naar uw besparingskansen? Wij zijn net zo benieuwd als u. Daarom maken wij graag samen met u een eerste globale inschatting van uw besparingspotentieel tijdens een vrijblijvend adviesgesprek.