Besparingsmanagement

Met Easy Efficiency Besparingsmanagement organiseren wij voor u een bouwteam-project om samen met uw uitvoerende partij te komen tot de ontwikkeling, uitvoering en beheer van een prestatie-gegarandeerd besparingsproject. U kunt daardoor met minder gedoe en risico’s meer energie(kosten) besparen:

  • Begeleiding bij uw keuze van (lokale) bouwteam-partner (installateur en/of aannemer)
  • Begeleiding bouwteam-project inclusief:
    • Technische inspectie door uw bouwteam-partner samen met onze onafhankelijke energie-adviseur voor inventarisatie van uw energie- en CO2-besparingskansen
    • Fasering van uw besparingskansen in een routekaart die optimaal aansluit op uw meer-jaren onderhoudsplan en eventuele uitbreidingsplannen
    • Onze onafhankelijke toetsing van het uitvoeringsgerede besparingsprojectvoorstel en open kostenbegroting van uw bouwteam-partner ter realisatie van de 1efase
  • Inventarisatie van uw beschikbare subsidies, fiscale voordelen en (indien u dat wenst) financieringsopties bij uw huisbank en/of regionale energiefondsen zodat u met gesloten beurs energie kunt besparen
  • Opstellen van uw energieprestatiecontract ter ondertekening

De bouwteam-vorm minimaliseert het risico op onaangename verrassingen en meerwerk-discussies die bij traditionele aanbestedingen vaak voorkomen. Het energieprestatiecontract kan u veel onverwachte kosten besparen, want bij technische mankementen dient de uitvoerende partij deze gedurende de looptijd van het prestatiecontract voor eigen rekening en risico te herstellen en heeft u recht op schadevergoeding als dit niet tijdig gebeurt.

Bent u benieuwd naar uw besparingskansen? Wij zijn net zo benieuwd als u. Daarom maken wij graag samen met u een eerste globale inschatting van uw besparingspotentieel tijdens een vrijblijvend adviesgesprek.