Zorginstellingen

In veel zorgvastgoed kan nog substantieel energie en CO2 bespaard worden met bewezen technieken zoals isolatie, warmtepompen, LED-verlichting en slimme gebouw-systemen. Volgens TNO Centrum Zorg en Bouw kan de zorgsector tussen de 12% en 25% energie besparen. Dit komt overeen met een jaarlijkse gemiddelde kostenbesparing van 115 miljoen euro en een jaarlijkse CO2-emissie reductie van ongeveer 600 kton. Vaak kunnen deze maatregelen prima gecombineerd worden met de tevens noodzakelijke verbetering van het binnenklimaat.

Is uw zorginstelling gevestigd in een huurpand?
Dan heeft u te maken met de zogenaamde split-incentive: de partij die investeert in de besparingsmaatregelen is dan vaak niet de partij die profiteert van de lagere energiekosten. Speciaal voor deze situaties heeft Fit Our Future een oplossing ontwikkeld, waarbij in ons model-prestatiecontract heldere afspraken worden vastgelegd over de verrekening van de investeringskosten en de besparingsopbrengsten. Hierdoor zijn zowel verhuurder als huurder verzekerd van een kostenneutrale business-case, waarbij de investering terugverdiend wordt uit de technisch gegarandeerde energiebesparing. Fit Our Future ziet na oplevering toe op een goede uitvoering van het prestatiecontract door alle betrokken partijen.

Bent u benieuwd naar uw besparingskansen?
Wij zijn net zo benieuwd als u. Daarom maken wij graag samen met u een eerste globale inschatting van uw besparingspotentieel tijdens een vrijblijvend adviesgesprek.