Sportaccommodaties

In veel sportaccommodaties kan nog substantieel bespaard worden op energieverbruik en gerelateerde energiekosten.  De besparingsmogelijkheden zijn sterk afhankelijk van de ouderdom, grootte en technische context van de sportaccommodatie. Veel toegepaste maatregelen zijn onder meer:

  • Isolatie van wanden, daken en leidingen
  • Slimme klimaatsystemen
  • Efficiëntere ventilatie en verdeling van warmte / koude
  • Energiezuinige verlichting
  • Warmteterugwinning
  • Warmte-koude-opslag
  • Zonnepanelen op het dak

Vaak kunnen deze energiebesparende maatregelen prima  gecombineerd worden met verbetering van het binnenklimaat.

Is uw sportaccommodatie gevestigd in een huurpand?
Dan heeft u te maken met de zogenaamde split-incentive: de partij die investeert in de besparingsmaatregelen is dan vaak niet de partij die profiteert van de lagere energiekosten. Speciaal voor deze situaties heeft Fit Our Future een oplossing ontwikkeld, waarbij in ons model-prestatiecontract heldere afspraken worden vastgelegd over de verrekening van de investeringskosten en de besparingsopbrengsten. Hierdoor zijn zowel verhuurder als huurder verzekerd van een kostenneutrale business-case, waarbij de investering terugverdiend wordt uit de technisch gegarandeerde energiebesparing. Fit Our Future ziet na oplevering toe op een goede uitvoering van het prestatiecontract door alle betrokken partijen.

Bent u benieuwd naar uw besparingskansen?
Wij zijn net zo benieuwd als u. Daarom maken wij graag samen met u een eerste globale inschatting van uw besparingspotentieel tijdens een vrijblijvend adviesgesprek.

Fit Our Future is trotse partner van Xandrion, het grootste en meest professionele inkoopcollectief in de vrijetijdsbranche.