Onderwijs

Veel schoolbesturen willen een gezonde leer- en werkomgeving realiseren in een betaalbaar en duurzaam gebouw. Landelijk gezien is de opgaaf om die ambitie in de praktijk te brengen groot. Uit een recente analyse van RVO blijkt dat circa 1.000 van de 8.000 scholen dermate verouderd zijn dat ingrijpende renovatie of nieuwbouw dringend gewenst is. Renoveren kan financieel aantrekkelijk zijn als daarbij het gebouw direct optimaal energiezuinig wordt gemaakt.

Met bewezen technieken zoals isolatie, warmtepompen, LED-verlichting en slimme gebouwsystemen kan in veel onderwijsvastgoed nog substantieel energie en CO2 bespaard worden. Vaak kunnen deze maatregelen prima gecombineerd worden met de tevens noodzakelijke verbetering van het binnenklimaat.

Is uw schoolpand niet in uw eigendom? 
Dan heeft u te maken met de zogenaamde split-incentive: de partij die investeert in de besparingsmaatregelen is dan vaak niet de partij die profiteert van de lagere energiekosten. Speciaal voor deze situaties heeft Fit Our Future een oplossing ontwikkeld, waarbij in ons model-prestatiecontract heldere afspraken worden vastgelegd over de verrekening van de investeringskosten en de besparingsopbrengsten. Hierdoor zijn zowel verhuurder als huurder verzekerd van een kostenneutrale business-case, waarbij de investering terugverdiend wordt uit de technisch gegarandeerde energiebesparing. Fit Our Future ziet na oplevering toe op een goede uitvoering van het prestatiecontract door alle betrokken partijen.

Bent u benieuwd naar uw besparingskansen?
Wij zijn net zo benieuwd als u. Daarom maken wij graag samen met u een eerste globale inschatting van uw besparingspotentieel tijdens een vrijblijvend adviesgesprek.