Kantoren

Uit onderzoek blijkt dat in veel kantoren nog fors energie bespaard kan worden met bewezen technieken. Ook is aangetoond dat energiezuinige kantoren minder vaak leegstaan en een hoger rendement opleveren. Bovendien geldt vanaf 2023 een verplicht minimaal energie-label C voor kantoren.  En last but not least: energiebesparende maatregelen zijn vaak goed te combineren met verbetering van het comfort en binnenklimaat.

De besparingsmogelijkheden zijn sterk afhankelijk van de ouderdom, grootte en technische context van het pand. Veel toegepaste maatregelen zijn onder meer:

  • Isolatie van wanden, daken en leidingen
  • Slimme klimaatsystemen
  • Efficiëntere ventilatie en verdeling van warmte / koude
  • Energiezuinige verlichting
  • Warmteterugwinning
  • Warmte-koude-opslag
  • Zonnepanelen op het dak

Heeft uw kantoorpand een monumentenstatus?
Uit onze ervaring blijkt dat ook binnen de monumentale regels nog veel energie bespaard kan worden. Het is dan wel sterk aan te bevelen om met in monumenten gespecialiseerde bouw/installatiebedrijven te werken, zodat de monumentale waarde in goede handen is.

Is uw kantoor een huurpand? 
Dan heeft u te maken met de zogenaamde split-incentive: de partij die investeert in de besparingsmaatregelen is dan vaak niet de partij die profiteert van de lagere energiekosten. Speciaal voor deze situaties heeft Fit Our Future een oplossing ontwikkeld, waarbij in ons model-prestatiecontract heldere afspraken worden vastgelegd over de verrekening van de investeringskosten en de besparingsopbrengsten. Hierdoor zijn zowel verhuurder als huurder verzekerd van een kostenneutrale business-case, waarbij de investering terugverdiend wordt uit de technisch gegarandeerde energiebesparing. Fit Our Future ziet na oplevering toe op een goede uitvoering van het prestatiecontract door alle betrokken partijen.

Bent u benieuwd naar uw besparingskansen?
Wij zijn net zo benieuwd als u. Daarom maken wij graag samen met u een eerste globale inschatting van uw besparingspotentieel tijdens een vrijblijvend adviesgesprek.