Industrie

Met energiebesparing kunnen industriële bedrijven hun productiekosten substantieel verlagen. Enkele voorbeelden van besparingsmaatregelen zijn:

  • Energiezuinig koelen
  • Energiezuinige verlichting
  • Hergebruik van restwarmte, bijvoorbeeld door ketensamenwerking met naburige industriële bedrijven
  • Slimme 24/7 energie-monitoring & -management
  • Efficiënter gebruik van perslucht

Meer dan 35% van het energiegebruik in ons land komt voor rekening van de industrie. Driekwart hiervan wordt gebruikt in de procestechnologie, waaronder de petrochemische, farmaceutische en voedselindustrie.

Wilt u met ons verkennen hoe wij u stapsgewijs kunnen begeleiden bij een betrouwbaar besparingsproject in uw bedrijf? Bel ons op 085 – 487 4660 voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.