Gemeenten

Verduurzaming van gemeentelijk vastgoed is momenteel voor veel gemeenten een belangrijk speerpunt. En terecht, want in veel panden is met bewezen technieken nog veel energie en CO2 te besparen. Omdat het binnenklimaat vaak ook verbetering behoeft (vooral in scholen), kan dit vaak prima gecombineerd worden met (en mede gefinancierd uit) energiebesparende maatregelen.

De besparingsmogelijkheden zijn sterk afhankelijk van de ouderdom, grootte en technische context van het pand. Veel toegepaste maatregelen zijn onder meer:

  • Isolatie van wanden, daken en leidingen
  • Slimme klimaatsystemen
  • Efficiëntere ventilatie en verdeling van warmte / koude
  • Energiezuinige verlichting
  • Warmteterugwinning
  • Warmte-koude-opslag
  • Zonnepanelen op het dak

Heeft uw gemeente monumentale panden?
Uit onze ervaring blijkt dat ook binnen de monumentale regels nog veel energie bespaard kan worden. Het is dan wel sterk aan te bevelen om met in monumenten gespecialiseerde bouw/installatiebedrijven te werken, zodat de monumentale waarde in goede handen is.

Wordt uw maatschappelijk vastgoed gebruikt door externe gebruikers?
Dan heeft u te maken met de zogenaamde split-incentive: de partij die investeert in de besparingsmaatregelen is dan vaak niet de partij die profiteert van de lagere energiekosten. Speciaal voor deze situaties heeft Fit Our Future een oplossing ontwikkeld, waarbij in ons model-prestatiecontract heldere afspraken worden vastgelegd over de verrekening van de investeringskosten en de besparingsopbrengsten. Hierdoor zijn zowel verhuurder als huurder verzekerd van een kostenneutrale business-case, waarbij de investering terugverdiend wordt uit de technisch gegarandeerde energiebesparing. Fit Our Future ziet na oplevering toe op een goede uitvoering van het prestatiecontract door alle betrokken partijen.

Wilt u meer weten hoe wij onder andere gemeente Haarlemmer begeleiden bij de stapsgewijze verduurzaming van hun maatschappelijke vastgoed en hoe u als gemeente binnen de geldende aanbestedingsregels de totstandkoming van energieprestatiecontracten in bouwteam kunt aanbesteden? Bel ons op 085 – 487 4660 voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.