Woningcorporaties

Veel woningcorporaties willen hun woningvoorraad verduurzamen, maar altijd binnen de randvoorwaarde van woonlasten-neutraliteit voor de huurders en bij voorkeur met een verbeterd wooncomfort. De besparingsmogelijkheden zijn sterk afhankelijk van de ouderdom, grootte en technische context van de woningen. Veel toegepaste maatregelen zijn onder meer:

  • Isolatie van wanden, daken en leidingen
  • Hybride warmtepompen voor aardgasvrij-ready woningen
  • Collectieve bodem-warmtepompen voor volledig aardgasvrije woningen
  • Efficiëntere ventilatie en lage-temperatuur afgifte
  • Zonnepanelen op het dak

De enorme verduurzamingsopgave in de sociale huursector vraagt om een nieuwe manier van samenwerken met installateurs en bouwbedrijven. Waarborgen voor woonlasten en wooncomfort vragen om slimme prestatiecontracten waarin de uitvoerende partij de techniek garandeert, zodat corporaties en huurders daarin geen risico lopen.  Fit Our Future – erkend EPC-Facilitator door RVO.nl – is een gerenommeerde partij in Nederland om u vanuit een onafhankelijke inkooprol te ondersteunen bij de aanbesteding, financiering en beheer van deze prestatiecontracten.

Fit Our Future levert advies en management vanaf de eerste idee-vorming tot en met het contractbeheer van verduurzamingsprojecten van huurwoningen van woningcorporaties. Zo zetten wij samen met de corporaties onze passie voor efficiënt energie besparen in voor het realiseren van betaalbare, gezonde en duurzame woningen voor mensen met een smalle beurs.

Integrale woonlasten blijven gelijk
Fit Our Future ondersteunt corporaties bij het formuleren van een eindbeeld. Vervolgens vertalen wij het naar een integraal verduurzamingsplan en een aantal kritische prestatie indicatoren (KPI’s) en gaan wij aan de slag om het plan samen met de corporatie en marktpartijen te realiseren. Zo helpen wij corporaties bij de aanbesteding en contratering van verduurzaming van wooncomplexen. Hierbij gelden onze uitgangspunten dat de integrale woonlasten (huur + energie + onderhoud) gegarandeerd gelijk blijven op basis van onze prestatiecontracten, dat het binnenklimaat in de woningen minimaal gelijk blijft en dat de bewoners in een zo vroeg mogelijk stadium worden betrokken bij de plannen. Ook laten wij 100% van de toegepaste materialen vastleggen in een grondstoffenpaspoort.

Innovatieve technieken
Onder invloed van de BENG-eisen voor nieuwbouw en ingrijpende energiebesparingsdoelstellingen voor bestaande corporatiewoningen gaan innovatieve technieken zoals warmte-koude opslag (WKO), warmtepompen en innovatieve ventilatiesystemen een steeds grotere rol spelen bij verduurzaming van woningen. In de praktijk gaan met deze innovatieve technieken nogal wat mis, niet zo zeer op moment van oplevering, maar vooral gedurende de beheerfase. Met hogere energie-, onderhoudskosten en ontevreden huurders tot gevolg. Fit Our Future kent deze ‘klappen van de zweep’ en weet door jarenlange ervaring wat de beste aanpakken zijn om de juiste marktpartijen te selecteren en met deze partijen tot goede samenwerkingsovereenkomsten te komen. Deze overeenkomsten, waarbij klanttevredenheid, vergaande energiereductie en total cost of ownership centraal staan, verdienen zich in de praktijk altijd terug.

Financiering
Als u uw investering in besparingsmaatregelen kasstroom-neutraal wilt laten financieren, dan helpen wij u graag met de goede gefundeerde onderbouwing van uw financieringsaanvraag. De meeste banken zijn bekend met onze werkwijze en onze model-prestatiecontracten en zijn in de regel graag bereid tot financiering van energiebesparende investeringen. Bij het ontwikkelen van uw business-case voor uw energiebesparingsplan, inventariseren wij de subsidies en fiscale voordelen die beschikbaar zijn voor de besparingsmaatregelen.

Innovatieve aanbestedingsstrategie bij nieuwbouwproject de Trip
Een voorbeeld van onze aanpak. Albert Hulshoff van Fit Our Future heeft Jebber, een dochteronderneming van de Stichting Studenten Huisvesting (SSH), ondersteund bij de planvorming tot aan de contractering van de bouw en onderhoud van 255 appartementen voor starters in combinatie met horeca en creatieve bedrijven in Utrecht. De rol van Albert was met name gericht op het borgen van de kwaliteit en kosten van het warmteleveringsconcept door middel van een slim gekozen aanbestedingsstrategie in combinatie met een Gebouw en Energie Prestatie Contract (GEPC).

Door de gekozen aanbestedingsstrategie en contractering is Jebber erin geslaagd haar doelen te verwezenlijken: het realiseren van duurzame huisvesting voor starters tegen vaste lage woonlasten, het minimaliseren van de levensduurkosten en het ontzorgen van Jebber bij het beheer en onderhoud van de Trip.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Marco Witschge (via 06 – 215 943 87) of via ons contactformulier voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.