Bedrijfshallen

Uit onderzoek blijkt dat het energieverbruik van bedrijfshallen in Nederland fors omlaag kan. In een van onze besparingsprojecten blijkt zelfs energieneutraliteit mogelijk binnen een terugverdientijd van 10 jaar, zie ook deze case bij Mondial Verhuizers Waaijenberg in Ede.

De besparingsmogelijkheden zijn sterk afhankelijk van de ouderdom, grootte en functie van de bedrijfshal. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan:

  • Isolatie van wanden, daken en leidingen
  • Slimme klimaatsystemen
  • Efficiëntere ventilatie en verdeling van warmte / koude in de hal
  • Beter gebruik van daglicht
  • Energiezuinige verlichting en bewegingsdetectie
  • Warmteterugwinning
  • Warmte-koude-opslag
  • Zonnepanelen op het dak

Is uw bedrijfshal een huurpand?
Dan heeft u te maken met de zogenaamde split-incentive: de partij die investeert in de besparingsmaatregelen is dan vaak niet de partij die profiteert van de lagere energiekosten. Speciaal voor deze situaties heeft Fit Our Future een oplossing ontwikkeld, waarbij in ons model-prestatiecontract heldere afspraken worden vastgelegd over de verrekening van de investeringskosten en de besparingsopbrengsten. Hierdoor zijn zowel verhuurder als huurder verzekerd van een kostenneutrale business-case, waarbij de investering terugverdiend wordt uit de technisch gegarandeerde energiebesparing. Fit Our Future ziet na oplevering toe op een goede uitvoering van het prestatiecontract door alle betrokken partijen.

Bent u benieuwd naar uw besparingskansen?
Wij zijn net zo benieuwd als u. Daarom maken wij graag samen met u een eerste globale inschatting van uw besparingspotentieel tijdens een vrijblijvend adviesgesprek.