Agrosector

De Nederlandse agrarische sectoren zijn wereldwijd toonaangevend, ook op het gebied van energie-efficiëntie. Mede op basis van het in 2008 gesloten convenant ‘schone en zuinige agrosectoren’ zijn agrariërs volop bezig om energie te besparen en duurzame energie op te wekken:

  • De glastuinbouw heeft in de afgelopen decennia haar energie-efficiëntie enorm verbeterd met besparende maatregelen zoals isolatie, energieschermen, warmteopslagtanks en rookgascondensors en plaatsing van WKK’s.
  • Veehouders zijn enerzijds meer energie gaan gebruiken door hogere productie en de introductie van melkrobots, anderzijds hebben veel melkveehouders energiebesparende maatregelen genomen. Ook worden grote stappen gezet met hernieuwbare energie, met name in windenergie, mestvergisting en zonnepanelen.
  • In de pluimveesector hebben de voorgeschreven ruimere huisvestingsnormen enerzijds gezorgd voor een hoger energieverbruik, maar vrijwel alle pluimveehouders hebben besparende maatregelen doorgevoerd. Ook zijn pluimveehouders actief met hernieuwbare energie, vooral uit kippenmest en slachtafval
  • Akkerbouwbedrijven hebben veel geïnvesteerd in wind op land en leveren hiermee een grote bijdrage aan de opwekking van hernieuwbare energie.

Bent u benieuwd naar uw besparingskansen?
Wij zijn net zo benieuwd als u. Daarom maken wij graag samen met u een eerste globale inschatting van uw besparingspotentieel tijdens een vrijblijvend adviesgesprek.