Sectoren

Als onafhankelijke facilitator van energiebesparing en lokale duurzame energie, zijn wij actief in diverse uiteenlopende sectoren. Uiteraard biedt elke sector (en daarbinnen elke locatie) specifieke kansen en uitdagingen, maar het stapsgewijze proces om tot een betrouwbaar besparingsproject te komen is steeds hetzelfde. Onze gestandaardiseerde werkwijze maakt het mogelijk om juist in deze grote diversiteit aan besparingsprojecten met minimale proceskosten een maximaal rendement te realiseren voor onze opdrachtgevers – en maximale betrouwbaarheid voor financiële instellingen.

Onze Easy Efficiency methode is onder meer toepasbaar in de volgende sectoren: