Over ons

Dankzij onze complementaire ervaring in inkoopsamenwerking, energie advisering, prestatiecontracten en financieringsprocessen, hebben wij alles in huis om bedrijven en instellingen maximaal te ontzorgen bij het realiseren van gegarandeerde energiebesparing. Onze vernieuwende werkwijze mag zich verheugen op warme aanbevelingen van onder meer ZKH Prins Carlos de Bourbon de Parme, Jan Kees de Jager en Herman Wijffels.

Fit Our Future werkt daarbij nauw samen met een groeiend netwerk van onafhankelijke en deskundige energie-adviseurs door het hele land:

Een korte persoonlijke introductie van het directie-team.

Marco Witschge, oprichter en algemeen directeur

Fit Our Future oprichter Marco Witschge heeft vanaf 2011 samen met ZKH Prins Carlos de Bourbon de Parme de weg voorbereid voor het Energieakkoord door alle maatschappelijke stakeholders met elkaar in een constructieve dialoog te brengen.  Als penvoerder van de financiële paragraaf heeft Marco onder leiding van Jan Kees de Jager alle betrokken marktpartijen, financiële instellingen en overheden geraadpleegd over de investeringsdrempels voor energiebesparing. Vanuit zijn eigen inkoopervaring realiseerde Marco zich al snel dat onafhankelijke inkoopbegeleiding en standaardisatie van processen wel eens de sleutels zouden kunnen zijn om deze drempels weg te nemen. Het idee voor Fit Our Future was geboren. Op dit moment neemt Marco momenteel met veel plezier en passie de marketing en sales voor zijn rekening.

Peter Reidsma, expert financiering en operatie


Peter kent Marco nog uit de tijd dat zij tijdens hun studietijd samenwerkten op het recreatiebedrijf van Marco’s ouders. Leuke en leerzame tijden. Na zijn HEAO en studie Economie aan de UVA, heeft Peter gewerkt in diverse operationele management-functies in de financiële sector. Zo was Peter nauw betrokken bij de operationele kant van de invoering van de euro en de fusie tussen ABN-AMRO en Fortis. Peter is dus een echte ‘processen-man’ met veel kennis van de bancaire wereld. In Fit Our Future kan Peter zijn maatschappelijke betrokkenheid en passie voor duurzaamheid volgen, door deze kennis en ervaring in te zetten voor het stroomlijnen van alle processen rondom energiebesparing in het algemeen en financieringsprocessen daarbij in het bijzonder.

Albert Hulshoff, expert aanbestedingen en prestatiecontracten


Albert Hulshoff studeerde Technische Natuurkunde in Delft en is werkzaam geweest in de energiesector (Gastec). In 2006 trad hij als programma-adviseur in dienst van RVO.nl, destijds SenterNovem. Binnen het team utiliteitsbouw heeft hij zich vooral gericht op de verduurzaming van de commerciële vastgoedsector. In 2012 is Albert als zelfstandige gevestigd, waarbij hij zich gespecialiseerd heeft in prestatiecontracten als nieuwe ontwikkeling voor de Nederlandse vastgoedmarkt. Albert wordt steeds meer gezien als een van de experts op dit gebied in Nederland en verzorgt regelmatig lezingen en training daarover. Toen Albert begin 2016 kennis maakte met Marco, zag Albert direct de grote potentie van het Fit Our Future inkoopinitiatief om prestatiecontracten (wat tot nog toe vooral is voorbehouden aan hele grote en complexe projecten) door vereenvoudiging en standaardisatie toegankelijk te maken voor MKB bedrijven en instellingen. Omdat er ook een goede klik was met Marco en de rest van het team, is Albert sinds mei 2016 als technisch directeur toegetreden tot het Fit Our Future team. Albert is verantwoordelijk voor de aanbestedingen om in projectteam verband te komen tot prestatiecontracten en de monitoring daarvan.

 

René Veltman, expert energiebesparing en duurzame energie


René Veltman is na zijn grafische opleiding gaan werken bij IBM. Aanvankelijk in de ontwikkeling van schrijfmachines voor de grafische sector en later de overstap naar de IT gemaakt. Naast zijn functie als product manager van Unix systemen en sales leader was René ook lid van de denktank “het datacenter van de toekomst”. In deze denktank werd zijn drang naar duurzaamheid aangewakkerd. Na zijn vertrek bij IBM bleef het gevoel bestaan om iets bij te dragen aan de verduurzaming van onze wereld. Een EPA-U opleiding en vele sessies van hardop denken op de Otterlose heide verder, versterkt René vanaf 1 november 2016  Fit Our Future als directeur energie advies. René geeft leiding aan het groeiende netwerk van onafhankelijke energie-adviseurs waarmee Fit Our Future samenwerkt om in nulmetingen de besparingsopties bij opdrachtgevers te inventariseren.

Wilt u binnenkort eens met een van ons in gesprek? Vraag vandaag nog een gesprek aan met het formulier hiernaast.