Uw financiering

Desgewenst kunnen bedrijven en instellingen hun investering ook kasstroom-neutraal laten financieren door uw huisbank en/of provinciale fondsen. De maandelijkse aflossing, rente, onderhoud en beheerkosten minus subsidies zijn dan gelijk aan de bespaarde kosten. En zodra deze financiering is afgelost, profiteren zij van de lagere energiekosten.

Als u uw investering in besparingsmaatregelen kasstroom-neutraal wilt laten financieren, dan helpen wij u om daartoe bij uw huisbank en/of andere financiers een financieringsvoorstel aan te vragen. De meeste banken zijn bekend met onze werkwijze en ons model-prestatiecontract en zijn in de regel graag bereid tot financiering van energiebesparende investeringen. Bij het ontwikkelen van uw business-case voor uw energiebesparingsplan, inventariseren wij de subsidies en fiscale voordelen die beschikbaar zijn voor de besparingsmaatregelen die tijdens de nulmeting door de energie-adviseur zijn vastgesteld.

Bent u benieuwd naar uw besparingskansen? Wij zijn net zo benieuwd als u. Daarom maken wij graag samen met u een eerste globale inschatting van uw besparingspotentieel tijdens een vrijblijvend adviesgesprek.