Uw financiering

Als u uw investering in besparingsmaatregelen kasstroom-neutraal wilt laten financieren, dan helpen wij u om daartoe bij uw huisbank een financieringsvoorstel aan te vragen. De meeste banken zijn bekend met onze werkwijze en ons model-prestatiecontract en zijn in de regel graag bereid tot financiering van energiebesparende investeringen. Bij het ontwikkelen van uw business-case voor uw energiebesparingsplan, inventariseren wij de subsidies en fiscale voordelen die beschikbaar zijn voor de besparingsmaatregelen die tijdens de nulmeting door de energie-adviseur zijn vastgesteld.

Bent u benieuwd naar uw besparingskansen? Wij zijn net zo benieuwd als u. Daarom maken wij graag samen met u een eerste globale inschatting van uw besparingspotentieel tijdens een vrijblijvend adviesgesprek.