CO2-arme industrie ligt binnen handbereik

In de energie-intensieve industrie is een aanzienlijke reductie van de uitstoot van CO2 mogelijk, aldus McKinsey-Nederland. Dat vereist wel flinke investeringen, in de orde van tientallen miljarden.

Land- en tuinbouwers willen meer duurzame energie opwekken

LTO Noord regio Noord vraagt aandacht voor de productie van duurzame energie in de noordelijke land- en tuinbouw. Vrijdag presenteerde het regiobestuur zijn visie aan gedeputeerden van Fryslân, Groningen en Drenthe als eerste stap in een campagne.

160 miljoen extra voor energiebesparing

Het kabinet stelt 160 miljoen euro extra beschikbaar voor energiebesparing in de gebouwde omgeving. Dat is een van de afspraken uit een nieuw convenant die voortvloeit uit het Energieakkoord.

Kies een prestatiecontract voor risico’s die je niet zelf kunt managen

De eigenaar en beheerder van een warmte-koude-opslag (WKO) systeem heeft in de regel onvoldoende kennis om het presteren van de installatie zelf te beoordelen. Eigenaren doen er goed aan om prestatiecontracten af te sluiten voor risico’s die zij zelf niet kunnen managen’, zegt Albert Hulshoff.

Europees netwerk EPC Facilitators van start

Op woensdagochtend 12 april vond de start plaats van een Europees netwerk van EPC Facilitators. Albert Hulshoff, technisch directeur van Fit Our Future, was één van hen.

Interview met Marco Witschge over SER Energieakkoord

Marco Witschge wil de energietransitie versnellen door burgers, ondernemers en hun belangenorganisaties te verbinden. Ter voorbereiding op het Energieakkoord organiseerde hij als directeur van Stichting Nederland krijgt Nieuwe Energie samen met ZKH Prins Carlos de Bourbon de Parme een zeilweekend op de Waddenzee voor de lobbyisten van alle clubs die bij de SER aan tafel zaten.