Succesvol verduurzamen begint met goede energie- en gebouwdata

Fit Our Future werkt in opdracht van het Rijk (RVO) mee aan het nieuwe Datastelsel Verduurzaming Utiliteit. Ondernemingen kunnen daardoor straks makkelijker en veiliger hun energie- en gebouwdata delen als onmisbare input voor succesvolle verduurzaming.

De ontwikkeling van dit nieuwe datastelsel is een van de afspraken uit het Klimaatakkoord en streeft de volgende doelen:

  1. Meer inzicht in werkelijk energieverbruik bij bedrijven en instellingen
  2. Data-gedreven verduurzaming van utiliteitsgebouwen makkelijker maken en bevorderen
  3. Kostenefficiënter toezicht en handhaving op wet- en regelgeving
  4. Minimale regeldruk en advieskosten voor bedrijven en instellingen

Marco Witschge van Fit Our Future is in het agile ontwikkeltraject verantwoordelijk voor de afstemming met alle betrokken stakeholders zoals het Rijk (RVO en BZK), het Kadaster, de netbeheerders, diverse marktsectoren (vraag en aanbod bij verduurzaming), omgevingsdiensten en nog vele andere partijen.  Als ‘product-owner’ in dit ontwikkeltraject vertaalt Marco de diverse belangen en wensen naar concrete uitvoerbare opdrachten voor het ontwikkelteam. Marco’s betrokkenheid bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord (in 2019) zorgt ervoor dat hij deze stakeholders en hun belangen goed kent.

Marco: ‘Vanuit onze dagelijkse praktijkervaring weten wij dat actuele en complete energie- en gebouwdata een absolute randvoorwaarde is om je utiliteitsgebouw succesvol te kunnen verduurzamen. Dit lijkt zo’n open deur, maar in de praktijk zien we dat het vaak een enorm gedoe is en veel tijd kost om alle data te verzamelen.  Dit nieuwe datastelsel gaat het betrouwbaar delen van deze data daartoe een stuk eenvoudiger maken.’

Om een goede aansluiting op de marktpraktijk extra te borgen, zal het datastelsel met een Europese subsidie van het i4Trust een grondig getest worden vanuit de diverse marktrollen. Bovendien zullen er showcases worden vastgelegd in de vorm van video-interviews die gebruikt kunnen worden bij de lancering. Daartoe is een consortium gevormd met Platform Duurzame Huisvesting, Facility Management Nederland, Techniek Nederland, Bouwend Nederland, Dutch Green Building Council en DigicenterNS.

De lancering van het Datastelsel Verduurzaming Utiliteit staat gepland voor dit najaar.