Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

MKB ondernemers kunnen sinds 1 oktober subsidie aanvragen door middel van de Subsidieregeling Verduurzaming MKB. Met deze subsidie kunnen de ondernemers een gespecialiseerde energie-adviseur inhuren en kunnen zij deskundig begeleid worden bij realisatie van de maatregelen in het verduurzamen van hun bedrijf. De subsidieregeling kan ook ingezet worden voor projectbegeleiding door Fit Our Future.

De overheid wil mkb’ers met deze subsidie ondersteunen om te verduurzamen vanwege het Urgenda-vonnis en het Klimaatakkoord. Voorwaarde is dat ze een of meerdere bedrijfspanden hebben en niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen, dus jaarlijks minder dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas verbruiken. Daarnaast kan het gaan om aanpassingen in overige onderdelen van de bedrijfsvoering, zoals het gebruik van elektrische bestelwagens.

De ondernemers komen alleen voor subsidie in aanmerking als er een bewijs overlegd kan worden dat één of meerdere maatregelen uit het energieadvies worden uitgevoerd. Dit energieadvies moet zijn opgesteld door een energieadviseur van een extern bedrijf. Er wordt ook subsidie verstrekt voor concrete begeleiding en ondersteuning bij het nemen van minimaal één van de maatregelen uit het energieadvies. Zelfs de ondersteuning bij het aanvragen van de SVM zelf, komt in aanmerking voor subsidie.

De subsidie voor het energieadvies én het ondersteuningstraject bedraagt 80% van de gemaakte kosten (excl. BTW) met een maximum subsidiebedrag van € 2.500 per bedrijfspand. De regeling loopt tot en met 30 september 2022.