Routekaart energietransitie bedrijventerrein Genemuiden

Een belangrijk deel van bedrijventerrein Zevenhont in Genemuiden wordt ingenomen door meerdere toonaangevende internationale tapijtproducenten. Fabricage van tapijten vergt veel energie. Op Zevenhont is de gehele productieketen voor tapijten aanwezig. Mede hierdoor is het bedrijventerrein verantwoordelijk voor ca. 2% van de totale CO2-uitstoot van de provincie Overijssel.

Ambitie
Ondernemerskring Genemuiden heeft de ambitie om de CO2-uitstoot van Zevenhont fors te reduceren. Hiervoor heeft de ondernemerskring in 2019 samen met provincie Overijssel en gemeente Zwartewaterland energieadviesbureaus QING Sustainable, TNO en Fit Our Future een gezamenlijke opdracht gegeven voor het opstellen van een routekaart voor de energietransitie van het bedrijventerrein. Met als stip op de horizon een energieneutraal bedrijventerrein in 2050.

Aanpak
Als start van het project hebben adviseurs van QING en Fit Our Future aan de hand van interviews wensen en behoeftes van de individuele deelnemers in kaart gebracht, waaronder algemene gegevens over het pand (oppervlakte, aantal medewerkers), aanwezige productieprocessen, gegevens over energiehuishouding (jaarverbruik, verbruiksprofiel, aanwezige opwek) en toekomstplannen: eventuele uitbreiding, lopende plannen voor verduurzaming, etc. Vervolgens hebben de adviseurs op basis van verbruiksdata van de bedrijven een analyse gemaakt van het energiesysteem van Zevenhont. Hiervoor is ook gebruik gemaakt van twee TNO-softwaretools, de Energiepotentieelscan en ESSIM. Uitkomsten van deze analyses vormden belangrijke input voor de routekaart.

Routekaart
De Routekaart energietransitie bedrijventerrein Zevenhont hebben QING, TNO en Fit Our Future in het najaar 2020 gepresenteerd. De routekaart geeft ondermeer gebiedskansen voor energiebesparing door optimale uitwisseling tussen onderlinge energiehuishoudingen en individuele en collectieve duurzame energieopwek, inclusief indicatieve businesscases voor verschillende routes naar energieneutraal.

Energieneutraal is mogelijk
De routekaart wijst uit dat het technisch en financieel mogelijk is om Zevenhont energieneutraal te maken. Dit vergt wel forse inspanningen en investeringen in vergaande elektrificatie van productieprocessen en verduurzaming van gebouwen, grootschalige opwek van duurzame energie uit wind, zon en biomassa en tijdelijke opslag van te veel geproduceerde elektriciteit in waterstof of een batterij.

Vervolg
Op basis van deze uitkomsten onderzoekt de ondernemerskring nu de haalbaarheid om de CO2-uitstoot van Zevenhont met minimaal 49% te verminderen in 2030 aan de hand van de volgende stappen:

  • Energiereductie door elektrificatie van processen en verduurzaming van gebouwen
  • Duurzame energieopwekking van wind, mono-mestvergisting en zonPV op daken
  • Energieopslag in waterstof