Kosten besparen met energielabel C-verplichting

Per 1 januari 2023 dienen kantoren in Nederland minimaal energielabel C te hebben. Voldoet een kantoor dan niet aan de labelverplichting, dan mag het gebouw vanaf deze datum niet meer als kantoor worden gebruikt. Deze verplichting is opgenomen in het Bouwbesluit 2012 en geldt voor alle kantoren met een oppervlakte groter dan 100 m2 en die voor meer minimaal 50% een kantoorfunctie hebben.

Ruim 42.000 kantoren geen label C

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft becijferd dat Nederland zo’n 96.000 kantoren telt. Van deze 96.000 kantoren zijn er ca. 62.000 die moeten voldoen aan de label-C-verplichting. Uit recente cijfers van RVO blijkt dat 44% van deze label-C-plichtige kantoren een energielabel heeft. Hierbij voldoet 32% van de label-C-plichtige kantoren aan de minimale eisen en heeft een groen energielabel van C of beter. Dus ruim 42.000 kantoren voldoen op dit moment nog níet aan de komende energielabel C-verplichting. He zal een hele opgave worden om in de resterende 3 jaar al deze kantoren te verduurzamen naar minimaal label C.