Fit Our Future tekent Convenant Verduurzaming Bedrijventerreinen

30 januari 2020

Barneveld, 30 januari 2020 – Bijna 30 partijen, waaronder Fit Our Future, Provincie Zuid Holland en TNO hebben vanochtend het Convenant Verduurzaming Bedrijventerreinen getekend. Zij deden dit voorafgaand aan het EZK-evenement: Partners in Energie-uitdagingen in Barneveld. Het Convenant werd in ontvangst genomen door vertegenwoordigers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, die het initiatief van harte ondersteunen.

“In verduurzaming van bedrijventerreinen ligt een enorme potentie. BZK is heel enthousiast over de aanpak. We gaan graag in gesprek met de bedrijventerreinen en andere betrokken partijen om de regionale aanpak te versnellen”, aldus Jasper van Rooijen van BZK, die het convenant namens het Ministerie in ontvangst nam.

Een inspirerend pakket
In Nederland zijn zo’n 3500 terreinen met grote en minder grote bedrijven. Door samen te werken, kunnen we hier een enorme slag voor het klimaat maken. Met de ondertekening van het Convenant committeren deze bedrijventerreinen, overheden en andere betrokkenen zich aan het verduurzamen van bedrijventerreinen in Nederland. Iedere partij heeft daarvoor zijn eigen ambities geformuleerd. Opgeteld is dit een inspirerend pakket acties en maatregelen.

Ook ondertekenaar gedeputeerde van Provincie Zuid Holland Willy de Zoete onderschrijft het belang van samenwerking:  “We hebben in Zuid Holland meer dan 600 bedrijventerreinen. Met dit convenant kunnen we een forse, tot nu toe onvoorziene bijdrage leveren aan de ambities van het Klimaatakkoord. En hiermee slaan we twee vliegen in één klap: samenwerking stimuleren, en vervolgens verduurzamen.”

Potentie
Over het energieverbruik van bedrijventerreinen is relatief weinig bekend. TNO rekende uit dat met verduurzaming van bedrijventerreinen in potentie net zo veel of zelfs meer CO2 kan worden bespaard als met het aardgasvrij maken van woonwijken. De kabinetsdoelstelling van 3,4 MT besparing op CO2 uitstoot in de bebouwde omgeving kan hiermee aanzienlijk dichterbij worden gebracht. Het gaat dan om een reeks maatregelen zoals zonnepanelen, warmtepompen, (kleine) windmolens, LED verlichting, elektrisch rijden, lokale batterijen, smart grids, optimalisatie productieprocessen, gebruik van restwarmte, etc.

Energiebesparing kan en moet makkelijker
Marco Witschge van Fit Our Future benadrukt daarbij het belang van ontzorging bij implementatie: ‘In de praktijk zien wij dat bedrijventerreinen vaak vol oprecht goede moed beginnen met een inventarisatie van de besparingskansen door een adviesbureau. Maar vervolgens blijft de vertaalslag van de opgeleverde rapporten naar de weerbarstige praktijk vaak blijven steken. Het probleem is niet zozeer een gebrek aan goede adviseurs, uitvoerende partijen en financiers. De uitdaging is vooral om samen met deze partijen tot een optimaal resultaat te komen die naadloos aansluit op de specifieke situatie van het bedrijf. Vanuit een onafhankelijke faciliterende rol en ervaring met vele besparingsprojecten ontzorgt Fit Our Future opdrachtgevers hierin stap voor stap om  te komen tot een meetbare en technisch gegarandeerde besparing. Desgewenst kunnen onze opdrachtgevers de kosten van het besparingsproject – inclusief onze ontzorging – financieren uit de lagere energiekosten.’

Download hier het convenant.

Ondertekenende partijen

 • TNO
 • Oost-NL
 • Provincie Zuid Holland
 • Omgevingsdienst IJmond
 • Greenbiz IJmond
 • Hoog16hoven
 • CLOK
 • Hoorn80 Energiepositief
 • BT Boekelermeer
 • Samenmeerwaarde (BT Spijkenisse)
 • Omgevingsdienst Midden Holland
 • Green Business Club
 • De Parkmanagers
 • Energieke Regio
 • Markus Werklocatie regie
 • Bedrijvenkring Schieoevers (BKS Delft)
 • Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)
 • Tarmo
 • Kortman DGO
 • WM3
 • Limburgse Werkgevers Vereniging
 • STEC groep
 • Fit our Future
 • Qing groep
 • Stichting Stimular
 • Vereniging Bedrijven Schiebroek
 • Airport Businesspark Lijnden
 • IMC (Drechtsteden)
 • Gemeente Westland