Nieuwe energiebelastingen en verduurzamingssubsidies in 2020

In 2020 verandert de energiebelasting, komt er een extra SDE+ subsidieronde voor opwek van duurzame energie en wordt de ISDE-subsidie voor duurzame warmte uitgebreid. Wat betekent dat voor uw organisatie?

Gewijzigde energiebelasting
Het kabinet verhoogt vanaf 2020 de energiebelasting voor aardgas en verlaagt de energiebelasting voor elektriciteit. Deze stijging en daling zullen in de komende jaren doorzetten. De overheid wil hiermee stimuleren dat bedrijven vaker kiezen voor elektrische warmteopties, zoals warmtepompen of voor andere duurzame warmteopties. Bovendien gaan bedrijven vanaf 2020 meer bijdragen aan de ODE (Opslag Duurzame Energie). Klik hier voor de webpagina van de Belastingdienst met alle nieuwe tarieven.

Extra SDE+ subsidieronde in 2020
In het voorjaar van 2020 is er een extra openstellingsronde van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) voor projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen, zoals geothermie, water, wind, biomassa en zon. De regeling gaat open van 17 maart tot en met 2 april 2020. Er is € 2 miljard beschikbaar. Deze extra openstellingsronde is qua opzet, techniek en categorieën identiek aan de SDE+-najaarsronde 2019.

Gewijzigde ISDE subsidie
De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft u een tegemoetkoming bij de aankoop zonneboilers en warmtepompen. Per 1 januari 2020 is de ISDE-subsidie vervallen voor pelletkachels, biomassaketels en voor alle apparaten in nieuwbouw (waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd na 30 juni 2018). Ook is het subsidiebedrag veranderd voor kleine warmtepompen voor de verwarming van tapwater, zoals warmtepompboilers. De ISDE-regeling zou oorspronkelijk doorlopen tot en met 31 december 2020, maar wordt nu in ieder geval verlengd tot 2030. Het budget voor 2020 is € 100 miljoen.

Fiscaal voordeel met EIA en MIA/VAMIL
Het percentage Energie-investeringsaftrek (EIA) 2020 is net als in 2019 45%. Het netto fiscale subsidievoordeel bij 25% vennootschapsbelasting bedraagt hierbij 11,25%. In vrijwel alle categorieën in de EIA Energielijst 2020 zijn nieuwe bedrijfsmiddelen toegevoegd of gewijzigd die in aanmerking komen voor de EIA. Voor investeringen in andere milieuvriendelijke maatregelen (zoals elektrische auto’s en circulair geproduceerde bedrijfsmiddelen) biedt ook de MIA/VAMIL regeling een aantrekkelijke investeringsaftrek tot 36% van het investeringsbedrag.

Wat betekent dit voor u als ondernemer?
Door deze veranderingen loont dus nog meer om uw bedrijf te verduurzamen. Vanuit onze onafhankelijke faciliterende rol helpen wij u graag daarbij. Bekijk hier enkele inspirerende praktijkvoorbeelden bij collega-ondernemers. Wilt u ook een onafhankelijke inventarisatie van uw specifieke besparingskansen en vertaling naar een betrouwbare businesscase? Onze besparingscoach Jeroen Nieuwenhuys informeert u graag vrijblijvend over onze mogelijkheden, u kunt hem rechtstreeks bereiken op 06-14368722 of via info@fitourfuture.com.