Jubilerend Recreatiepark De Boshoek klaar voor de toekomst

Omringd door de Veluwse Staatsbossen is De Boshoek een prachtig vakantiepark. Dit jaar viert het bedrijf haar 50-jarig jubileum. Met vele centrumvoorzieningen, 2 zwembaden, wellness, bungalows en groepsaccommodaties zijn energiekosten een belangrijk onderdeel van de exploitatie.  Juist door de complexiteit van deze verschillende faciliteiten, is een integrale benadering bij energie besparen essentieel.

Stapsgewijs naar energieneutraal
In dit jubileumjaar kijkt ondernemersfamilie Otter niet alleen terug op een mooie historie van 50 jaar, maar is de blik vooral gericht naar de toekomst. De ambitie is om het park stapsgewijs energieneutraal te maken. Energieneutraal betekent dat er op jaarbasis net zoveel energie wordt opgewekt als dat er verbruikt wordt. Om energieneutraliteit te bereiken gaat De Boshoek twee soorten maatregelen inzetten: energiebesparende maatregelen en maatregelen om energie uit duurzame bronnen op te wekken. Fit Our Future ontwikkelde een routekaart voor De Boshoek met drie overzichtelijke fasen:

  1. Start smart: zogenaamd laaghangend fruit wat De Boshoek snel terug verdient
  2. Ga voor gasloos: schakel over op duurzame warmte
  3. Helemaal energieneutraal: wek de resterende elektriciteitsvraag op met eigen duurzame energie

Simpele eerste besparingen
In de eerste fase, voor het seizoen 2018, heeft De Boshoek relatief simpele oplossingen doorgevoerd, zoals:

  • De oude parkverlichting aanpakken;
  • Het vervangen van oude koelingen en vriezers;
  • Afdekken van buitenzwembad met vloeibare zwembadafdekking;
  • En het inzetten van een energiemonitoring systeem.

Parkverlichting
De helft van de grote lantaarnpalen hebben een schemer en tijd schakeling gekregen: aan van schemer tot 01.00 uur, dan uit en weer aan van 07.00 uur tot licht. De andere helft is vervangen door mooie houten palen met LED verlichting en zonnepaneeltjes. Deze branden wel de hele nacht, maar op een lager pitje. Drie vliegen in één klap: mooie uitstraling, energiebesparing, maar toch een veilig gevoel voor de gasten.
De veldverlichting is ook volledig vervangen door kleine paaltjes met LED verlichting en zonnepanelen. Bijkomend voordeel is dat voor deze verlichting geen elektriciteitsnetwerk hoeft te worden ingegraven. En bij omver rijden van zo’n paaltje door een gast, ontstaat er geen kortsluiting en is niet gelijk de gehele ring van veldverlichting uitgevallen.

Volgende stap: meer dan 25% van de totale elektriciteitsvraag zelf opwekken
Voorafgaand aan het nieuwe seizoen van 2019 laat de Boshoek op meerdere daken in totaal 540 panelen plaatsen met een totale jaaropbrengst van meer dan 220.000 kWh. Fit Our Future heeft voor diverse recreatieparken een collectieve tender georganiseerd voor zonnepanelen. De Boshoek is één van de grotere deelnemers in deze raamovereenkomst.

De Boshoek aardgas-vrij
De ambitie is om het vakantiepark uiteindelijk geheel aardgas-vrij te kunnen laten draaien. Dit wordt gefaseerd uitgevoerd. Wanneer het binnenzwembad of het restaurant wordt verbouwd, worden bijvoorbeeld gelijk de benodigde stappen gezet voor gasvrije installaties. Lucht-warmtepompen, warmte-koude-opslag en zon-thermische (of hybride) panelen kunnen op duurzame wijze in deze warmtevraag voorzien. De besparing is dan 40% op de energie voor de warmtepomp. Samen met isolatie van de gebouwschil dragen deze maatregelen bij aan verdere verlaging van de maandelijkse energiekosten.

 

Rick Otter

Ervaringen en lessen van ondernemer Rick Otter
”Het fijne aan de routekaart was voor mij dat ik samen met mijn hoofd uitvoering (Chantal van Swieten) direct concreet aan de slag kon. Daarnaast word ik volledig ontzorgd bij de investering in zonnepanelen, Fit Our Future begeleidt ons bij de inkoop om te komen tot een scherpe business case met goede technische garanties. Volledig energieneutraal zal nog best een uitdaging worden, maar ik vind het belangrijk om dit als stip op de horizon te houden, je moet blijven bewegen in de goede richting.”