Industrie kan € 2,2 miljard aan energiebesparing benutten

Energie-efficiency in de industrie is in potentie zeer groot. In Nederland liggen hiervoor plannen met een totale investeringsomvang van € 2,2 miljard. Deze investering leidt omgerekend tot een emissie reductie van maar liefst 13 miljoen ton CO2.

De plannen kunnen echter nauwelijks worden verzilverd. Tenzij de industrie, financiers en technologieleveranciers de juiste financieringsconstructies opzetten, zo adviseren onderzoekers. Dit staat in een recent rapport Onderzoeksrapport A Model Approach to Finance Industrial Energy Efficiency Projects.

Onderzoekers analyseerden daarin de voorgenomen energiemaatregelen voor de periode 2017 tot 2020 – van ongeveer 1000 bedrijven. Ze concluderen dat de helft van deze investeringen onzeker is of niet wordt uitgevoerd. Dit komt door gebrek aan investeringsruimte, handhaving, regie, kennis of passende financieringsconstructies.

Onbenutte kansen
Door de onbenutte investeringen blijven veel kansen liggen. Onder meer om de uitstoot van CO2 te verminderen. Industriële energie-efficiency is volgens de onderzoekers zeer rendabel. Zo hebben de voorgenomen energiemaatregelen viermaal meer effect dan een groot offshore windpark – op het verminderen van fossiel energie verbruik per euro offshore wind.

Daarnaast biedt de investeringsomvang van € 2,2 miljard economische kansen. Niet alleen voor de industrie. Financiers vinden een interessante belegging, technologieleveranciers een grote afzetmarkt.

Aanbevelingen onderzoek
In het rapport staan aanbevelingen waardoor de industrie de besparingen wel kan realiseren. Om te beginnen adviseren de onderzoekers andere financieringsinstrumenten in te zetten voor de technologieleveranciers om het marktpotentieel aan besparingsmaatregelen te vergroten.

Een mogelijkheid is een fonds op te richten om projecten gebundeld te financieren. Hiervoor zou een uniforme methodiek ontwikkeld moeten worden door de industrie, institutionele beleggers en technologiebedrijven. Zo’n platform brengt de vraag van de industrie en het aanbod van financierders en technologieleveranciers samen. Bijvoorbeeld rond restwarmte-uitwisseling en interne procesverbeteringen met hoogwaardige technologieën.

Ten tweede kan de industrie haar verplichtingen nakomen door energy efficiency projecten uit te besteden aan Energy Service Companies (ESCO’s). Deze bedrijven, voornamelijk in Italië uitgegroeid tot sector, zijn al 10 jaar succesvol met project ontwikkeling, financiering en energieprestatie contracten voor industriële bedrijven. Met ESCo’s drukken investeringen niet op de balans van deze bedrijven.

De onderzoekers adviseren ook dat de overheid de wet milieubeheer beter moet handhaven en prioriteit moet geven aan implementatie van het ISO 50001 energie management systeem.

Onderzoeksrapport
RVO.nl gaf opdracht voor dit onderzoek – met ondersteuning van Energie Nederland – in het kader van de Topsector Energie / TKI Energie & Industrie. Het onderzoeksrapport is te downloaden via: www.rvo.nl/actueel/nieuws/industrie-kan-€-22-miljard-aan-energiebesparing-benutten