Ede’s Bedrijfs Contact kiest voor Fit Our Future

Het Ede’s Bedrijfs Contact (EBC) gaat bedrijven en instellingen uit de gemeente Ede een energiescan door Fit Our Future aanbieden met subsidie van de gemeente Ede en Provincie Gelderland. Zo wordt inzichtelijk gemaakt hoe zij kostenneutraal energie kunnen besparen. Voor de meeste bedrijven is de energiescan gratis, grotere bedrijven krijgen een subsidiekorting.

Energiescan
Is uw bedrijf of instelling in de gemeente Ede gevestigd en heeft u een jaarverbruik van minstens 25.000 m3 aardgas (of vergelijkbare warmte) of 50.000 kWh elektriciteit? Dan kunt u nu een aantrekkelijke subsidie ontvangen voor:

  •  een quick-scan naar nog uit te voeren energiebesparingsmaatregelen,
  • een adviesgesprek over die quick-scan en
  • een voorstel voor begeleiding bij uitvoering van de maatregelen.

EBC heeft Fit Our Future geselecteerd voor de uitvoering van de scans en eventuele begeleiding bij vervolgstappen. Fit Our Future begeleidt bedrijven en instellingen om stapsgewijs te komen tot betrouwbare besparingsprojecten, indien gewenst met prestatiegarantie van de uitvoerende partij en financiering van de huisbank en/of provinciale fondsen. Bedrijven en instellingen kunnen daardoor met minimale inspanning en risico maximaal besparen op hun energieverbruik en -kosten.

Tijdelijk geen controle milieu-inspecteurs Omgevingsdienst
Deelnemende EBC leden krijgen gedurende de looptijd van het project geen milieu-inspecteur van Omgevingsdienst De Vallei over de vloer voor een energiecontrole. Ze krijgen zes maanden de tijd, te rekenen vanaf de datum van het beschikbaar komen van de energiescan, om een plan van aanpak met een goede planning op te stellen. Daarna krijgen ze twee jaar de tijd om de energiebesparende maatregelen te realiseren.

Ambitie gemeente Ede
De gemeente Ede wil in 2050 klimaatneutraal zijn. EBC leden kunnen middels dit project een belangrijke bijdrage aan deze ambitie leveren, want bedrijven nemen in de gemeente Ede een kwart van het energieverbruik voor hun rekening. Uit onderzoek is gebleken dat energiebesparing vaak mogelijk is met eenvoudige maatregelen, die snel zijn terug te verdienen. Het Rijk heeft samen met negentien brancheorganisaties lijsten opgesteld van maatregelen die snel worden terugverdiend. De gemeente Ede wil samen met het EBC en Fit Our Future ondernemers helpen dit kostenvoordeel te realiseren.

Aanmelding
Het EBC krijgt van de provincie Gelderland en de gemeente Ede subsidie voor dit project. Aanmelding is mogelijk tot 1 maart 2019 via www.fitourfuture.com/EBC. Is uw organisatie niet gevestigd in de gemeente Ede, maar wilt u wel meer weten hoe Fit Our Future bedrijven en instellingen in heel Nederland begeleidt bij het realiseren van energiebesparing. Neemt u contact op met Fit Our Future voor een vrijblijvende kennismaking via https://www.fitourfuture.com/adviesgesprek.