CO2-arme industrie ligt binnen handbereik

In de energie-intensieve industrie is een aanzienlijke reductie van de uitstoot van CO2 mogelijk, aldus McKinsey-Nederland. Dat vereist wel flinke investeringen, in de orde van tientallen miljarden.

De energie-intensieve industrie wijst er vaak trots op dat zijn uitstoot van broeikasgassen van 1990 tot 2014 met 32 % is afgenomen. Maar dat betreft vooral de uitstoot van bijvoorbeeld methaan, gefluorideerde gassen en stikstofoxiden. Ondertussen is de energie-intensieve industrie in 2014 nog steeds verantwoordelijk voor 40 % van de totale Nederlandse CO2-uitstoot. Er moet dus nog veel gebeuren om in 2050 een flinke CO2-reductie te bereiken, aldus McKinsey in zijn Energy Transition: mission (im)possible for industry.

Bij de energie-intensieve industrie gaat het vooral om chemische bedrijven, staalindustrie, raffinaderijen, brouwerijen, voedselverwerking en de tabaksindustrie. McKinsey gaat uit van een CO2-reductie van 60 % in 2040 ten opzichte van 1990 en 80 % in 2050. Hogere reductiepercentages (80 % of zelfs 95 %) zijn veel moeilijker te bereiken en duurder.

McKinsey noemt zes effectieve opties om de CO2-uitstoot van de industrie te reduceren: energie-efficiency, elektrificatie van de hitteproductie, biomassa als grondstof, hergebruik, andere manieren om staal te produceren en opslag van CO2.

Bron: De Ingenieur