Klein Vaarwater binnen 10 jaar energieneutraal

Vakantiepark Klein Vaarwater heeft de ambitie om in 10 jaar energieneutraal te worden. Elk jaar zal het park dan evenveel energie verbruiken als lokaal duurzaam opwekken. Een bijzonder stevige ambitie, want het park van 40 hectare met een zwembad, een horeca, een strandhotel, 110 bungalows (waarvan 25 met wellness en privé-zwembad!) en 400 kampeerplaatsen verbruikt momenteel elk jaar een forse hoeveelheid gas en elektriciteit.

Directeur Jaap Wouters heeft Fit Our Future gevraagd een routekaart te ontwikkelen om deze ambitie te realiseren. Het resultaat is een technisch haalbaar en financieel aantrekkelijk plan van aanpak in 3 fasen:

  1. Start Smart: besparingsmaatregelen met een korte terugverdientijd (“het laaghangende fruit”) en verbeteren van energie-monitoring en -management.
  2. Ga voor Gasvrij: aanvullende besparingsmaatregelen en aanleg van een warmtenet voor alle bungalows, villa’s en toiletgebouwen, voor duurzame centrale warmte is geothermie een aantrekkelijke optie als dit samen met gemeente Ameland kan worden ontwikkeld.
  3. Helemaal Energieneutraal: verduurzaming van het elektriciteitsverbruik door plaatsing van bio-WKK’s en zonnepanelen.

In de routekaart zijn ook waterbesparende maatregelen meegenomen. Door deze maatregelen kan bijna het volledige waterverbruik bespaard worden en kan het af te voeren vuilwater met 70% worden gereduceerd.

Forse investering, maar ook forse kostenbesparing
De uitvoering van de routekaart zal weliswaar omvangrijke investeringen vergen, maar leiden ook tot jaarlijks fors lagere energiekosten en subsidie op de duurzaam opgewekte energie. De maatregelen zijn daardoor binnen 10 jaar zijn terug te verdienen. De routekaart levert dus niet alleen een mooie bijdrage aan ons klimaat, maar biedt ook een aantrekkelijke business-case.

Inspiratie en onderscheidende gastbeleving
Voor parkmanager Hans van Houten biedt uitvoering van de routekaart bovendien kansen om Klein Vaarwater nog meer onderscheidend te positioneren in de Nederlandse recreatiesector: “Wij ontvangen elk jaar duizenden gasten die op ons eiland komen genieten en uitrusten. Mensen hebben de tijd en staan open voor iets nieuws. Door innovatieve duurzame oplossingen in de praktijk te ervaren, gaan mensen vaak echt geïnspireerd naar huis. Het kan dus echt een mooie ervaring toevoegen aan de gastbeleving.”

Begeleiding bij betrouwbaar besparingsproject
Onafhankelijke en deskundige begeleiding vormt bij Fit Our Future altijd de basis voor betrouwbare besparingsprojecten. Voor de ontwikkeling van deze routekaart heeft energie-adviseur Bas van Reeuwijk uit Franeker daarom eerst een grondige nulmeting op het park uitgevoerd. Voor de grotere besparingsmaatregelen is bovendien specifiek advies ingewonnen bij advies-bureau Energy Matters. Het Fit Our Future team zal Klein Vaarwater terzijde blijven staan bij de verdere gefaseerde uitvoering van de routekaart om daar waar nodig eventuele praktische drempels weg te nemen. Dankzij de daarvoor ontwikkelde Easy Efficiency methode kunnen opdrachtgevers zoals Klein Vaarwater met technische prestatiegarantie van de uitvoerende partij en met gesloten beurs energie besparen. Hans van Houten: “Wij vinden het bijzonder fijn dat we in het hele proces kunnen bouwen op de expertise en kennis van Fit Our Future!”