Energieprestatiecontract Fit Our Future in STABU

Energiebesparing kan en moet veel makkelijker worden. In navolging van het Nationaal Energieakkoord heeft Fit Our Future daarom samen met toonaangevende marktpartijen een nieuw energieprestatiecontract (EPC) ontwikkeld. Bedrijven en instellingen kunnen daarmee nog eenvoudiger energie en CO2 besparen. Dit EPC is nu opgenomen in  STABU Bouwbreed.

 

STABU is hét kennisinstituut voor de burger- en utiliteitsbouw op het gebied van classificaties, standaardiseren en specificeren. STABU levert al 40 jaar de standaard voor bestekken in de B&U-sector. Met de huidige STABU-bestekssystematiek wordt meer dan 50% van alle B&U-projecten in Nederland gespecificeerd. Dat betekent dat de ruim 1.200 STABU-gebruikers jaarlijks bouwprojecten beschrijven met deze bestekssystematiek met een totale waarde van 25 tot 30 miljard, zowel nieuwbouw, verbouw, sloop en renovatie. Als stichting is STABU bovendien onafhankelijk van welke partij dan ook. Dat maakt haar bij uitstek de partij om gestructureerde, gestandaardiseerde en gevalideerde informatie-uitwisseling in de bouw- en beheerketen te beheren en beschikbaar te stellen. Sinds 2015 levert STABU met STABU Bouwbreed een online specificatiesystematiek waarmee zowel bestekken kunnen worden gemaakt als complete gebouwdossiers.

Hoe werkt het?
In het EPC geeft de uitvoerende partij aan de opdrachtgever een technische garantie op de verbeterde energieprestatie van objecten. De technische risico’s van de besparingsmaatregelen worden daardoor geminimaliseerd, zodat opdrachtgevers met een maximale zekerheid de investering kunnen terugverdienen uit lagere energiekosten.

Future-1Fit Our Future faciliteert als onafhankelijke EPC-facilitator voor de opdrachtgever de nulmeting, aanbesteding, financiering, labeling en monitoring. Daarbij kan de opdrachtgever zelf zijn vertrouwde (lokale) energie-adviseur, bouw/installatiebedrijf en huisbank kiezen. De gekozen bouwteam-partner dient de besparingsmaatregelen tijdens de aanbesteding uit te werken met de STABU-besteksystematiek.

Het Fit Our Future model-prestatiecontract is nu in STABU Bouwbreed beschikbaar in drie varianten: zonder en met financiering en in verhuur-variant.

Kasstroom-neutrale financiering
Desgewenst kunnen opdrachtgevers de investering in besparingsmaatregelen kasstroom-neutraal laten financieren uit de lagere energiekosten. De meeste banken zijn bekend met dit model EPC van Fit Our Future en zijn in de regel graag bereid tot financiering van goede gestandaardiseerde besparingsprojecten.

Future-2

 

Oplossing voor split incentive probleem
De model-prestatiecontract verhuur-variant biedt een goede oplossing voor het zogenaamde split-incentive probleem waarbij huurder en verhuurder andere beweegredenen hebben om energiebesparingsmaatregelen te treffen. Het EPC maakt heldere en meetbare afspraken mogelijk over de verdeling van investeringskosten en besparingsopbrengsten tussen verhuurder en huurder.

Aanbevelingen
Het nieuwe gestandaardiseerde EPC van Fit Our Future mag zich verheugen op warme aanbevelingen:

ZKH Prins Carlos de Bourbon de Parme

ZKH Prins Carlos de Bourbon de Parme:“Energiebesparing is op papier een “no-brainer” en biedt een enorme potentie in termen van kostenreductie en milieuwinst, maar kent in de weerbarstige praktijk natuurlijk ook vele markdrempels. Het is mijn overtuiging dat grootschalige energiebesparing alleen tot stand kan komen als al deze drempels beslecht worden. Uit onderzoek blijkt dat ondernemers en managers bij instellingen behoefte hebben aan een onafhankelijke partij die hen maatwerkadvies geeft en hen ontzorgt bij de inkoop en financiering. Dat is precies wat Fit Our Future doet.”

Jan Kees de Jager

Jan Kees de Jager: “Om investeringen in energie-efficiënte en duurzame energie op grote schaal mogelijk te maken is standaardisatie en bundeling nodig. Dat was onze belangrijkste conclusie na de consulatie met alle marktpartijen, die ik als voorzitter van de financieringsparagraaf in het Energieakkoord in 2013 uitgevoerd heb. Door veel verschillende kleine projecten in standaardcontracten te bundelen, hebben banken minder rompslomp en risico’s en wordt financiering daarvan voor hen dus interessanter. En natuurlijk wordt het daardoor ook voor bedrijven en instellingen zelf een stuk aantrekkelijker om deze investeringen te doen, want ook voor hen leidt dit tot lagere kosten en minder gedoe. Ik ben verheugd om te zien dat onze conclusie nu ook een daadkrachtig vervolg krijgt in Fit Our Future.

Herman Wijffels


Herman Wijffels: 
De grote uitdaging voor de 21e eeuw is om met behulp van nieuwe technologie binnen de grenzen te blijven van het draagvermogen van de aarde. Door in te zetten op duurzaamheid zal de Nederlandse economie concurrerender worden. Fit Our Future krijgt mijn warme aanbeveling, omdat zij de praktische drempels in tijd, kennis en financiering wegnemen voor energiebesparing en lokale duurzame energie-opwekking. Bedrijven en maatschappelijke instellingen kunnen daarmee niet alleen hun kosten reduceren, maar vergroten tegelijkertijd hun échte toegevoegde waarde voor de samenleving. Er is in Nederland een enorm besparingspotentieel, maar opdrachtgevers, bouwbedrijven en banken hebben elkaar nodig om dit potentieel te kunnen verzilveren. Dankzij slimme krachtenbundeling en maximale ontzorging creëert Fit Our Future voor alle betrokken partijen een aantrekkelijke business-case.

Voor wie?

Het EPC van Fit Our Future is bedoeld voor bedrijven of instellingen die:

  • middels een harde prestatiegarantie willen besparen op hun energiekosten;
  • willen helpen de CO²-uitstoot te verlagen voor nu en de toekomst;
  • jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas verbruiken.

Voor meer informatie over STABU: www.stabu.org