Campingpark Ons Buiten gaat voor 79% lager gasverbruik

De opdracht
Toekomstgericht ondernemen betekent voor campingpark Ons Buiten rekening houden met het milieu en steeds meer gebruik maken van producten uit de eigen streek. Recreatie-ondernemer Gabriël Coppoolse: Veel van onze gasten waarderen onze inzet voor het milieu. Het speelt misschien geen doorslaggevende rol in het beslisproces, maar op termijn verwacht ik dat bezoekers een duurzame bedrijfsvoering vanzelfsprekend gaan vinden. Onze Duitse gasten zijn al een stuk gevoeliger voor het argument van duurzaamheid.

Vanuit deze overtuiging heeft Gabriël aan Fit Our Future gevraagd om de energie-efficiëntie van het centrumgebouw, de zwembad/welness faciliteiten en de sanitaire gebouwen te helpen optimaliseren op basis van een technische prestatiegarantie. Hierbij passen wij ons innovatieve model-prestatiecontract toe, dat wij samen met financiële instellingen en bouwbedrijven hebben ontwikkeld. De kosten van de besparingsmaatregelen worden terugverdiend uit de besparing.

Gabriël Coppoolse – Eigenaar van camping Ons Buiten

De nulmeting
Energie-adviseur Floor Vermeulen heeft de nulmeting uitgevoerd. Daarbij heeft zij vastgesteld dat er maar liefst 79% bespaard kan worden op het gasverbruik en 13% op het elektriciteitsverbruik. In totaal kan jaarlijks 173.000 kg CO2  bespaard kan worden. De besparingsmaatregelen hebben gezamenlijk een terugverdientijd van 10 jaar en omvatten onder meer:

  • Isolatie
  • Warmtepompen
  • Optimalisatie van de CV-installatie en warm water voorziening
  • Zonnepanelen

De financiering
Gezamenlijk ontwikkelen we voor campingpark Ons Buiten een investeringsplan waarin de kosten voor rente en aflossing gedekt worden uit lagere energie kosten. De meeste banken en fondsen zijn bekend met onze werkwijze en ons model-prestatiecontract. In de regel zijn zij graag bereid tot financiering van goede energiebesparingsprojecten.

De aanbesteding
Wij starten voor campingpark Ons Buiten een aanbesteding met gekwalificeerde bouw- en installatiebedrijven uit de Zeeuwse regio. In bouwteam verband zal een uitvoering-gereed bestek met open kostenbegroting worden ontwikkeld. De bouwteam-vorm minimaliseert het risico op onaangename verrassingen en meerwerk-discussies die bij traditionele aanbestedingen vaak voorkomen. Na afronding van de bouwteam fase wordt alles vastgelegd in ons model energieprestatiecontract.

De monitoring
Na oplevering bewaken wij voor campingpark Ons Buiten of de gegarandeerde energieprestatie ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Daartoe worden de gas en elektriciteitsmeters via ons geavanceerde monitoring platform ontsloten. Bij eventuele afwijkingen van het feitelijke energieverbruik ten opzichte van de gegarandeerde besparing komen wij in actie. De opdrachtgever heeft uiteraard zelf ook toegang tot het platform.