Tot 43% energie besparen in Rijksmonumenten aan de Vecht

De opdracht
Verzamelaar en voormalig antiquair Bert Degenaar exploiteert historische panden als logementen. Zijn 4 monumentale panden aan de Dorpsstraat in Oud Zuilen zijn indrukwekkend mooi, maar qua energie efficiëntie natuurlijk wel uitdagend. Een Rijksmonument van enige omvang verbruikt al snel minstens zoveel energie als een klein bedrijf. Anders dan in bedrijven gelden voor monumentale gebouwen echter strenge regels. En terecht, want de opdrachtgever wil natuurlijk wel het energieverbruik maar niet de monumentale waarde verminderen. Toch is ook binnen deze monumentale spelregels vaak nog een substantiële besparing te realiseren met slimme maatregelen. Wij zijn daarom graag de uitdaging aangegaan om deze schitterende panden in Oud Zuilen (waaronder Logement Swaenenvecht en Bistro Belle) optimaal energie-efficiënt te maken en begeleiden deze opdrachtgever bij elke stap in het proces van nulmeting tot monitoring.

Bert Degenaar – Opdrachtgever

De nulmeting
Onafhankelijk energie-adviseur Monique Zegers heeft de nulmeting uitgevoerd. Daarbij heeft zij vastgesteld dat er veel bespaard kan worden, in één van de panden zelfs 43%. In totaal kan 173.000 kg CO2 per jaar bespaard kan worden. De besparingsmaatregelen hebben gezamenlijk een terugverdientijd van 10 jaar en omvatten onder meer:

  • Dakisolatie
  • Kierdichting
  • Voorzetramen (waar mogelijk)
  • Isolatie van cv-leidingen
  • Optimalisatie van de CV-installatie en warm water voorziening
  • LED-verlichting (waar mogelijk) en aanwezigheidsdetectie
  • Zonnepanelen (waar mogelijk)
  • Warmte-koude-opslag (waar mogelijk)

De financiering
Voor deze opdrachtgever hoeven wij geen begeleiding in de financiering te bieden. Wel begeleiden wij de afstemming tussen de opdrachtgever en zijn huurders. Een deel van deze panden wordt namelijk verhuurd. Een veel voorkomende drempel bij energiebesparing in verhuur-panden betreft de zogenaamde split-incentive: de partij die investeert in de besparingsmaatregelen is dan niet altijd de partij die  profiteert van de lagere energiekosten. Speciaal voor deze situaties heeft Fit Our Future een oplossing ontwikkeld, waarbij in ons model-prestatiecontract heldere afspraken worden vastgelegd over de verrekening van de investeringskosten en de besparingsopbrengsten. Namens de opdrachtgever begeleidt Axel Hendriks van Triodos Bank de totstandkoming van deze innovatieve financieringsconstructie.

De aanbesteding
Om te komen tot een technisch gegarandeerde uitvoering van de besparingsmaatregelen, zijn wij  een aanbesteding gestart met enkele in monumentale renovaties gespecialiseerde bouwbedrijven. In bouwteam verband zal, pand voor pand, een uitvoering-gereed bestek met open kostenbegroting worden ontwikkeld. De bouwteam-vorm minimaliseert het risico op onaangename verrassingen en meerwerk-discussies die bij traditionele aanbestedingen vaak voorkomen. Na afronding van de bouwteam fase wordt alles vastgelegd in ons model energieprestatiecontract.

Het energielabel
Rijksmonumenten kennen geen label-verplichting, dus die zullen voor deze opdracht niet worden toegekend.

De monitoring
Na oplevering bewaken wij voor de opdrachtgever of de gegarandeerde energieprestatie ook werkelijk wordt gerealiseerd. Daartoe worden de gas en elektriciteitsmeters via ons geavanceerde monitoring platform ontsloten. Bij eventuele afwijkingen van het feitelijke energieverbruik ten opzichte van de gegarandeerde besparing komen wij in actie. De opdrachtgever (of indien van toepassing de huurder) heeft uiteraard zelf ook toegang tot het platform.