Land- en tuinbouwers willen meer duurzame energie opwekken

 

Volgens LTO Noord regio Noord blijft de positie van de land- en tuinbouw als duurzame energieproducent onderbelicht, terwijl de sector intussen een flinke bijdrage levert. Zo is de land- en tuinbouw betrokken bij 42 procent van de duurzame energieproductie en wil de sector in 2030 netto-energie leveren aan de samenleving. Noord-Nederland bezit hierin nog veel potentie en de sector heeft ambitieuze doelstellingen, stelt LTO Noord regio Noord.

Steun van overheid
In een visiedocument zegt LTO Noord regio Noord dat de sector deze ambities niet op eigen kracht kan halen. Boeren en tuinders zelf moeten zich extra inzetten en daarbij is steun nodig van bijvoorbeeld de overheid. ‘We zien de ontwikkelingen in het veld op gebied van duurzame energieopwekking. Ons aandeel daarin kan nog groeien. Maar dat stralen we nog te weinig uit naar de overheid en naar onze leden’, zegt LTO-regiobestuurder Tanja Beuling.

Zonne-energie
In het visiedocument stelt LTO Noord dat het energieverbruik op de bedrijven nog omlaag moet. Daarnaast moet de duurzame energieproductie op agrarische bedrijven verder stijgen. Daarbij kijkt de organisatie naast biomassa en wind uitdrukkelijk naar zonne-energie. Boeren en overheden moeten hierin een gedegen afweging maken, benadrukt Beuling. LTO Noord vindt dat niet te makkelijk moet worden overgegaan tot het aanleggen van grote zonneparken op landbouwgrond.

Afweging
De afweging die LTO Noord hanteert voor de opwekking van zonne-energie staat nog steeds, verzekert Beuling. Eerst de daken vol leggen, dan locaties benutten die niet in direct agrarisch gebruik zijn en pas daarna kijken naar het inzetten van zonne-energie op landbouwgrond. ‘Er zit nog veel potentie in het gebruik van daken. Dan landbouwgrond opofferen is zonde. Daar moeten we zuinig op zijn.’

Tweeledig doel
Het doel van de campagne is tweeledig. ‘We willen duidelijk maken waar wij staan, maar gelijk ook steun zoeken. Zo gaat het geld uit de SDE-regeling nu naar grote projecten. Wij vinden dat ook kleinschalige aanvragen moeten worden gehonoreerd. Daarnaast is de aanvraagprocedure te ingewikkeld.’ Provincies kunnen LTO Noord daarin ondersteunen, verwacht Beuling. ‘Samen staan we sterk.’

Bron: Nieuwe Oogst