Energie uit zon en wind groeit veel sneller dan verwacht

Veel sneller dan gedacht zullen groene energiebronnen als zon en wind goedkoper zijn dan fossiele brandstoffen. Zonne-energie is in een aantal landen al even goedkoop als kolen. Dat concludeert Bloomberg New Energy Finance (BNEF), een Brits adviesbureau op het gebied van duurzame en schone energie, in haar jaarlijkse vooruitblik op de wereldwijde energiesector. Aan het onderzoek werkten 65 BNEF specialisten in duurzame technologie mee uit twaalf landen.

Zon en wind goedkoper
Volgens het scenario dat Bloomberg schetst zal groene energie veel sneller commercieel aantrekkelijk worden dan tot nu toe werd gedacht. Voor zonne-energie is dat zelfs nu al het geval. De onderzoeksgroep schatte dat zonne-energie in een aantal landen, waaronder Duitsland, Australië, Verenigde Staten, Spanje en Italië, al even goedkoop is als kolen. Naar verwachting zal dat in 2021 ook gelden voor snelgroeiende markten als China en India. In 2040 zullen de kosten van zonne-energie zelfs gedaald zijn met 66 procent.

Voor windenergie geldt eenzelfde scenario. Zo verwacht Bloomberg dat de kosten van offshore windparken, tot nu toe de duurste manier om energie op te wekken, in 2040 met 71 procent zijn gedaald door onder andere ervaring, concurrentie en schaalvoordelen. Gezamenlijk zullen zon en wind in 2040 bijna de helft uitmaken van de wereldwijde opslag van energie, ten opzichte van twaalf procent nu. Daarnaast zal 34 procent van de opgewekte energie komen van zon en wind, vergeleken met vijf procent nu.

De toename in zonne- en windenergie zal volgens de specialisten ten koste gaan van kolen. Naar schatting zal 369 gigawatt aan kolenprojecten afgeblazen worden. Ter vergelijking: dat is net zoveel energie als in Duitsland en Brazilië samen wordt opgewekt. Zelfs in de Verenigde Staten zal de capaciteit van kolen naar verwachting dalen, ondanks de promotie van fossiele brandstoffen door president Donald Trump.

Gunstig effect op klimaatverandering
Als de geschetste verwachtingen van Bloomberg kloppen, zou dat betekenen dat de CO2 uitstoot door fossiele brandstoffen afneemt na 2026. Dit staat haaks op de verwachtingen van het Internationaal Energie Agentschap dat de uitstoot nog gedurende tientallen jaren gestaag ziet groeien. Ondanks dit positieve nieuws, berekende Bloomberg dat er nog steeds 4600 miljard euro’s geïnvesteerd zullen moeten worden in duurzame energie om de opwarming van de aarde, in overeenstemming met het klimaatakkoord van Parijs, beneden de twee graden te houden.

De voorspellingen van BNEF staan niet op zichzelf. Zo voorspelde de Britse onderzoeksorganisatie The Carbon Tracker Initiative eerder dit jaar in haar rapport ‘Verwacht het Onverwachte’ al dat de zon in 23 procent van de wereldwijde stroom op zal wekken in 2040 en dat kolen tegen die tijd helemaal verdwenen zijn. Volgens de Britse onderzoeksorganisatie houden bestaande energiescenario’s onvoldoende rekening met de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

Bron: Trouw 16 juni 2017