Energiezuiniger maatschappelijk vastgoed in Haarlemmermeer

De opdracht
De gemeente Haarlemmermeer heeft de ambitie om energieleverend te worden. Voor de korte termijn ziet de gemeente dat daarbij de grootste winst te boeken is bij energiebesparing. Dit geldt zeker ook voor het maatschappelijk vastgoed dat gemeente Haarlemmermeer in eigendom heeft. Niet alleen wil de gemeente daarmee het goede voorbeeld qua duurzaamheid geven, maar ook wil zij daarmee onnodige verspilling van energiekosten tegen gaan.

Tegen deze achtergrond heeft gemeente Haarlemmermeer de stapsgewijze begeleiding van Fit Our Future ingeroepen om voor 3 dorpshuizen en 2 sportaccommodaties te komen tot een optimale en  technische gegarandeerde energie-efficiëntie. Hierbij passen wij ons innovatieve model-prestatiecontract toe, dat wij samen met financiële instellingen en bouwbedrijven hebben ontwikkeld. De kosten van de besparingsmaatregelen worden terugverdiend uit de besparing.

Marjolein Steffens – Wethouder Maatschappelijk Vastgoed

John Nederstigt – Wethouder Duurzaamheid

De nulmetingen
Onafhankelijk energie-adviseurs Huib Visser, Eric Le Grand en René Veltman hebben de verschillende nulmetingen uitgevoerd. Daarbij hebben zij vastgesteld dat er substantiële besparingskansen zijn, tot  35% van het gasverbruik en 50% van het elektriciteitsverbruik. De besparingsmaatregelen omvatten onder andere:

  • Dak- en muurisolatie
  • Optimalisatie van de CV-installatie en warm water voorziening
  • Warmte terugwinning
  • Zwembadafdekking
  • LED-verlichting en aanwezigheidsdetectie
  • Vervanging energie-inefficiënte apparaten
  • Zonnepanelen

De financiering
Voor deze opdrachtgever hoeven wij geen begeleiding in de financiering te bieden. Wel begeleiden wij de afstemming tussen de opdrachtgever en zijn huurders. Een veel voorkomende drempel bij energiebesparing in verhuur-panden betreft de zogenaamde split-incentive: de partij die investeert in de besparingsmaatregelen is dan niet altijd de partij die  profiteert van de lagere energiekosten. Speciaal voor deze situaties heeft Fit Our Future een oplossing ontwikkeld, waarbij in ons model-prestatiecontract heldere afspraken worden vastgelegd over de verrekening van de investeringskosten en de besparingsopbrengsten.

Dorpshuis ’t Kattegat in Hoofddorp

De aanbesteding
Om te komen tot een technisch gegarandeerde uitvoering van de besparingsmaatregelen, is gemeente Haarlemmermeer een openbare aanbesteding gestart. Fit Our Future ondersteunt de gemeente in het aanbestedingstraject vanuit onze specifieke expertise in aanbestedingen voor energieprestatiecontracten.  In bouwteam verband zal een uitvoering-gereed bestek met open kostenbegroting worden ontwikkeld. De bouwteam-vorm minimaliseert het risico op onaangename verrassingen en meerwerk-discussies die bij traditionele aanbestedingen vaak voorkomen. Na afronding van de bouwteam fase wordt alles vastgelegd in ons model-energieprestatiecontract. Het energieprestatiecontract kan veel onverwachte kosten besparen, want bij technische mankementen dient de uitvoerende partij deze gedurende de looptijd van het prestatiecontract voor eigen rekening en risico te herstellen en heeft de opdrachtgever recht op schadevergoeding als dit niet tijdig gebeurt.

De energielabels
De maatschappelijke vastgoed objecten hebben momenteel nog geen energielabels, maar de uitgevoerde nulmetingen geven aan dat na oplevering van de besparingsmaatregelen 2 tot 3 label-sprongen gerealiseerd kunnen worden. Zo gaat één van de dorpshuizen van indicatief energielabel D naar energielabel A.

Sporthal Fanny Blankers Koen in Hoofddorp

De monitoring
Na oplevering bewaken wij voor de gemeente en de huurders of de gegarandeerde energieprestatie ook werkelijk wordt gerealiseerd. Daartoe worden de gas en elektriciteitsmeters via ons geavanceerde monitoring platform ontsloten. Bij eventuele afwijkingen van het feitelijke energieverbruik ten opzichte van de gegarandeerde besparing komen wij in actie. De gemeente (of indien van toepassing de huurder) heeft uiteraard zelf ook toegang tot het platform.