Uw financiering

Als u uw investering in besparingsmaatregelen kasstroom-neutraal wilt laten financieren, dan helpen wij u om daartoe bij uw huisbank een financieringsvoorstel aan te vragen. De meeste banken zijn bekend met onze werkwijze en ons model-prestatiecontract en zijn in de regel graag bereid tot financiering van energiebesparende investeringen. Bij het ontwikkelen van uw business-case voor uw energiebesparingsplan, inventariseren wij de subsidies en fiscale voordelen die beschikbaar zijn voor de besparingsmaatregelen die tijdens de nulmeting door de energie-adviseur zijn vastgesteld.

Wilt u met ons in gesprek om te verkennen hoe wij u eventueel stapsgewijs kunnen begeleiden om uw besparingspotentieel te verzilveren? Vraag dan vandaag nog een vrijblijvend adviesgesprek aan.